Algemeen

De Angeli Dolci Website (www.angelidolci.com) is een activiteit van Angeli Dolci . Angeli Dolci gaat zeer zorgvuldig en nauwkeurig om met de persoonsgegevens van haar klanten en van de bezoekers van de Angeli Dolci Website. Angeli Dolci houdt zich aan de regels en wetten die verband houden met het beschermen van persoonsgegevens waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Angeli Dolci gebruikt uw persoonsgegevens (onder meer uw naam, adres, emailadres, en betaal- en bankgegevens) voor:
1. het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst op afstand;
2. het verstrekken van de persoonsgegevens aan uitsluitend die derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, waarbij de derde wordt verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren;
3. het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden op grond van een wettelijke verplichting.

Daarnaast legt Angeli Dolci informatie vast (onder meer middels IP-adressen) in verband met de beveiliging van de Angeli Dolci Website en bezoekersstatistieken.
De persoonsgegevens zullen door Angeli Dolci op uw verzoek worden vernietigd, zodra uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens of om deze te wijzigen. Een verzoek tot inzage dan wel wijziging van uw persoonsgegevens kan per e-mail worden ingediend. De e-mail kan worden verstuurd naar:
info@angelidolci.com

Wijzigingen

Angeli Dolci behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Een wijziging zal worden gepubliceerd op de Angeli Dolci Website. Kijk daarom regelmatig op de Angeli Dolci Website in verband met de laatste wijzigingen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u ons mailen:

judy@angelidolci.com